ریاضیات نهم

1,260,000 تومان 882,000 تومان

نبود آموزش قوی در سطح کشور و شرایط به وجود آمده برای بسیاری از دانش آموزان برآن شدیم تا با تدریس درس ریاضی سال نهم توسط استادان قاسمی و نصیری سعی در حذف مطالعه به روش غلط و سنتی داشته و بتوانید با فراگیری درست این درس پایه خود را محکم کرده تا در سال های بعد و حتی کنکور خود هیچ مشکلی در این درس پایه نداشته باشید.

riazi 9
ریاضیات نهم

1,260,000 تومان 882,000 تومان

دریافت بیشترین تخفیف های محصولات حرف آخر تنها در وبسایت رسمی حرف آخر