برای دریافت تخفیف بیشتر با شماره 09129573833 تماس بگیرید !

ریاضیات نهم

(دیدگاه 1 کاربر)

1,260,000 تومان 882,000 تومان

نبود آموزش قوی در سطح کشور و شرایط به وجود آمده برای بسیاری از دانش آموزان برآن شدیم تا با تدریس درس ریاضی سال نهم توسط استادان قاسمی و نصیری سعی در حذف مطالعه به روش غلط و سنتی داشته و بتوانید با فراگیری درست این درس پایه خود را محکم کرده تا در سال های بعد و حتی کنکور خود هیچ مشکلی در این درس پایه نداشته باشید.

riazi 9
ریاضیات نهم

1,260,000 تومان 882,000 تومان

برای دریافت تخفیف بیشتر با شماره 09129573833 تماس بگیرید !