برای دریافت تخفیف بیشتر با شماره 09129573833 تماس بگیرید !

زبان انگلیسی نهم

(دیدگاه 1 کاربر)

380,000 تومان 190,000 تومان

درس زبان از دیرباز درسی بسیار مهم برای تک تک دانش آموزان بوده و همینطور در آینده دانش آموزان نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت. دانش آموزان در سال نهم با روی دیگر درس زبان آشنا خواهند شد و به شدت با چالش بزرگی روبرو خواهند شد. اما استاد محمودی یکی از برجسته ترین دبیران زبان کشور این درس را به نحوه احسن با انیمیشن و پویا نمایی به شما دانش آموزان عزیز تدریس خواهد کرد تا در امتحانات خود به راحتی نمره 20 را وارد کارنامه خود کنید و در آزمون های چهار گزینه ای بهترین درصد را داشته باشید.

zaban 9
زبان انگلیسی نهم

380,000 تومان 190,000 تومان

برای دریافت تخفیف بیشتر با شماره 09129573833 تماس بگیرید !