زبان انگلیسی هفتم

290,000 تومان

درس زبان از دیرباز درسی بسیار مهم برای تک تک دانش آموزان بوده و همینطور در آینده دانش آموزان نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت. دانش آموزان با ورود به دوره اول متوسطه با این درس روبرو خواهند شد. حال استاد محمودی یکی از برجسته ترین دبیران زبان کشور این درس را به نحوه احسن با انیمیشن و پویا نمایی به شما دانش آموزان عزیز تدریس خواهد کرد.

زبان هفتم
زبان انگلیسی هفتم

290,000 تومان

تخفیف های پلکانی به صورت خودکار روی محصولات اعمال خواهد شد