زیست تشریحی آزمونی دهم (نظام جدید)

(دیدگاه 1 کاربر)

400,000 تومان

پکیج تشریحی زیست دهم حرف آخر توسط دپارتمان زیست حرف آخر استاد شاکری و استاد شعبانی برای دانش آموزانی که از سال نهم به سال دهم رفته و برای ارتقا معدل و آموزش کامل درس مهم زیست از پایه را دارند تدریس و تهیه شده است.

زیست تشریحی دهم
زیست تشریحی آزمونی دهم (نظام جدید)

400,000 تومان

تخفیف های پلکانی به صورت خودکار روی محصولات اعمال خواهد شد