برای دریافت تخفیف بیشتر با شماره 09129573833 تماس بگیرید !

پیام های آسمانی هفتم

(دیدگاه 1 کاربر)

240,000 تومان 120,000 تومان

درس پیام های آسمانی به دنبال درس هدیه های آسمانی ابتدایی می آید و مشکل بزرگ دانش آموزان حفظ کردن مطالب این درس میباشد که ضرر این نوع درس خواندن در دوره دوم متوسطه مشاهده خواهد شد. اما استاد یوسفیان پور که در درس دین و زندگی تبحر بالایی داشته و بیست دانش آموز در کنکور هر سال با ایشان درصد صد را کسب میکنند، به کمک دانش آموزان آمده تا شما را از بحران گرفتن نمره خوب در این درس خارج نماید.

پیام های آسمانی هفتم
پیام های آسمانی هفتم

240,000 تومان 120,000 تومان

برای دریافت تخفیف بیشتر با شماره 09129573833 تماس بگیرید !